Tjenester

Maskinentreprenør Kristian Kristiansen er en allsidig maskinentreprenør med variert kompetanse. Vi utfører alle typer arbeider i grunn og terreng – fra enkle utbedringer og reparasjoner til komplette anlegg og installasjoner.

Vi har erfaring med det meste. Veg, vann og avløp. Industritomter og tilhørende infrastruktur. Nyinstallasjon så vel som rehabilitering. Vi tilbyr også akutt hjelp 24/7 ved utbedring av rørledninger eller liknende.

Narvik TV-rørinspeksjon er tilgjengelig døgnet rundt hvis skaden først er ute! Vi har topp moderne spyle- og sugebil i tillegg til filmutstyr for rørinspeksjoner.

  • Vann- og avløp
  • Grunnarbeider
  • Leveranser av pukk og jord
  • Miljøsanering
  • Graving for fiberutbygging
  • Spyle-, suge- og rørinspeksjon
  • Vintervedlikehold
  • Jernbanerelatert arbeid
  • Grøfte- og dreneringsarbeid