Fraksjoner

  • Pukk 8-22

  • Kabelsand 0-8

  • Kult 32-100

  • Samfengt grus

  • Natursingel

  • Jord